Sevgi...?
5 Аvg 2019   1   15   1   0
Севги... Севги деймизу баъзида шу севгига парвона булиб бизга парвонаю халак онажонимизани унутиб куямиз. Ахир биз хар гал севгилимиз билан уришиб талашганимизда куз ёш тукамиз бу ахволимизни курган онаи зор бизданда купрок езилади. Ишонмайсизми унда унинг юзларига бир карангчи....
Юздаги ажинлар шунчалик купки кандай пайдо булганини хатто сезмадик хам.... Сочларигаку ок оралаб булган... Бир вактлар ошиклари жон бергувчи чарос кузларига бокинг... Бу кузларда маюслик ва хоксорликдан ва бизга термулганида мехр хумчасига тула куз ёшдан бошкаси йук. Энди айтингчи азизларим бу дунё уришиб жанжалашишга арзирмикин... Албатта йук!!! Севги мухаббат факат йигит ёки киз учун емас балки енг буюк мухаббат бу ОНА дир унутманг. Бир кун келиб еслаганингизда жуда кеч булиши мумкин...
Doimo sizlar bilan birga PRIMYERA NET
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
« Oldingi 53 dan 1567 Keyingi »

1 0